ชัยวุฒิ รักการไทย

ชื่อเล่น : แชมป์

เกิดวันที่ : 5 มกราคม 2550

อายุ : 17

ศาสนา : 

สัญชาติ : ไทย

เชื่อชาติ : ไทย

 

โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ

อนุบาล 1 ถึงมัธยศึกษาปีที่ 3

โรงเรียนพบพระวิทยาคม

มัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 

กิจกรรมค่าย computational Thinking and programming Skil (ม.ปลาย) 

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันกีฬาจานร่อนอัลทิเมทเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย

กิจกรรม Phobphra open house 2022 และ สัปดาห์วิทยาศาสตร์

กิจกรรม ค่ายเยาวชนคนดูดาว เป็นกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับ ดาราศาสตร์ ที่จัดขึ้น ณ โรงเรียนพบพระวิทยาคม

โครงการ ค่ายอนามัยเจริญพันธ์ในวัยรุ่น

วันที่ 5-6สิงหาคม 2566

การแข่งขัเพ่น ดิสกัสต์ ทีมโอเพ่นรองชนะเลิส

วันที่ 20 ธันวาคม 2566

กิจกรรมค่าย computational Thinking and programming Skil (ม.ปลาย)

วันที่ 3-5 และ 17-18 มิถุนายน

ช่องทางการติดต่อ