หมวดหมู่ ชมพรู๊

ทราธร ยี่คิ้ว

แฟ้มสะสมผลงานเล่มนี้ ข้าพเจ้าจัดทำขึ็นเพื่อเป็นตัวแทนนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ความรู้ความสามารถ ทักษะและที่ได้รับอย่างภูมิใจ รวมทั้งรูปภาพและกิจกรรมต่างๆตลอดจนการพัฒนาด้านต่างๆของข้าพเจ้า

สุภัสสร จันทร์อินทร์

สโลแกนประจำตัว เศร้าแค่ในสตอรี่ ตัวจริงอารมณ์ดีเต้นสาวบางโพ ส่วนที่ลดยากที่สุดคือความสวยค่ะ เพราะค่อนข้างจะสวยมาก

ธนพล เกสะวัฒนะ

ชื่อเล่น ปอนด์หนอม อายุ 17 ปี เลือดกรุ๊ป B สัญชาติ ไทย เชื้อชาติ ไทย นับถือศาสนา พุทธ แผนการเรียน โครงการ SMTE