หมวดหมู่ กรุ๊ปเลือด

นัทธี มกรเสน

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

ชัยวุฒิ รักการไทย

พอร์ตโฟลิโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อแสดงผลงานและทักษะของผมในด้านต่างๆ เพื่อให้ผู้ที่สนใจสามารถประเมินความสามารถและศักยภาพของฉันได้อย่างครอบคลุม

เพชรกล้า เพ็ชรกำแหง

ผมชื่อเพชรกล้า เพ็ชรกำแหง เกิดวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2549 ตอนประถมศึกษาเรียนอยู่ที่โรงเรียนเซนฟรังซีสเซเวียมัธโนทัย ตอนมัธยมศึกษาเรียนอยู่โรงเรียนตากพิทยาคม กรุ๊ปเลือด B งานอดิเรกที่ชอบทำคือเล่นเกม,อ่านหนังสือการ์ตูนและวาดรูป สีที่ชอบคือสีฟ้างสีขาวและสีดำ อาหารที่ชอบคือข้าวหน้าเนื้อญี่ปุ่นและนี้คือเว็บไซต์เกี่ยวตัวผมและพอร์ตโฟลิโอองผม

ธนพล เกสะวัฒนะ

ชื่อเล่น ปอนด์หนอม อายุ 17 ปี เลือดกรุ๊ป B สัญชาติ ไทย เชื้อชาติ ไทย นับถือศาสนา พุทธ แผนการเรียน โครงการ SMTE