หมวดหมู่ วิทยาลัย

ทราธร ยี่คิ้ว

แฟ้มสะสมผลงานเล่มนี้ ข้าพเจ้าจัดทำขึ็นเพื่อเป็นตัวแทนนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ความรู้ความสามารถ ทักษะและที่ได้รับอย่างภูมิใจ รวมทั้งรูปภาพและกิจกรรมต่างๆตลอดจนการพัฒนาด้านต่างๆของข้าพเจ้า

สุภัสสร จันทร์อินทร์

สโลแกนประจำตัว เศร้าแค่ในสตอรี่ ตัวจริงอารมณ์ดีเต้นสาวบางโพ ส่วนที่ลดยากที่สุดคือความสวยค่ะ เพราะค่อนข้างจะสวยมาก